Publications

March 23, 2021
Sze Ching Leung, Ben Carlson, Tao Han
2105
February 2, 2021
Tao Han, Shuailong Li, Shufang Su, Wei Su and Yongcheng Wu
2102
January 11, 2021
Brian Batell , Jonathan L. Feng, Sebastian Trojanowski
2101
December 4, 2020
Dorival Gonçalves, Tao Han, Sze Ching Leung, Han Qin
2012
November 23, 2020
Tathagata Ghosh, Huai-ke Guo, Tao Han, Hongkai Liu
2011
August 24, 2020
Tao Han, Zhen Liu, Lian-Tao Wang and Xing Wang
2009
August 20, 2020
Tao Han, Da Liu, Ian Low and Xing Wang
2008
August 5, 2020
Tao Han, Shuailong Li, Shufang Su, Wei Su, Yongcheng Wu
2007
July 6, 2020
Yang Bai, Joshua Berger, Mrunal Korwar, and Nicholas Orlofsky
2005
June 11, 2020
Alexandre Alves, Dorival Goncalves, Tathagata Ghosh, Huai-Ke Guo, Kuver Sinha
2004
April 23, 2020
Tao Han, Jiajun Liao, Hongkai Liu, Danny Marfatia
2003
April 14, 2020
Brian Batell, Wei Hu, and Christopher B. Verhaaren
2002
March 3, 2020
Anadi Canepa, Tao Han and Xing Wang
2001
December 5, 2019
Yang Bai and Joshua Berger
1912