Publications

December 3, 2019
Tie-Jiun Hou, Jun Gao, T. J. Hobbs, Keping Xie, Sayipjamal Dulat, Marco Guzzi, Joey Huston, Pavel Nadolsky, Jon Pumplin, Carl Schmidt, Ibrahim Sitiwaldi, Daniel Stump, C.-P. Yuan
1911
November 7, 2019
Joshua Berger, Mark Convery, Yanou Cui, Matthew Graham, Lina Necib, Gianluca Petrillo, Dane Stocks, Yun-Tse Tsai, and Yue Zhao
1910
November 7, 2019
Joshua Berger, Mark Convery, Yanou Cui, Matthew Graham, Lina Necib, Gianluca Petrillo, Dane Stocks, Yun-Tse Tsai, and Yue Zhao
1910
October 2, 2019
Andre de Gouvea, Bhupal Dev, Bhaskar Dutta, Tatha Ghosh, Tao Han, Yongchao Zhang
1909
September 18, 2019
Zhan Sun (Department of Physics, Guizhou Minzu University, Guiyang 550025, People’s Republic of China). and Yang Ma (PITT-PACC, Department of Physics and Astronomy, University of Pittsburgh, PA 15260, USA)
1908
September 3, 2019
Brian Batell, Joshua Berger, and Ahmed Ismail
1906
August 29, 2019
Tie-Jiun Hou, Keping Xie, Jun Gao, Sayipjamal Dulat, Marco Guzzi, T. J. Hobbs, Joey Huston, Pavel Nadolsky, Jon Pumplin, Carl Schmidt, Ibrahim Sitiwaldi, Dan Stump, C.-P. Yuan
1905
August 16, 2019
Alexandre Alves, Dorival Gonçalves, Tathagata Ghosh, Huai-Ke Guo, Kuver Sinha
1904
June 11, 2019
Joshua Berger, Andrew Long, Jessica Turner
1903
April 11, 2019
Brian Batell and Christopher B. Verhaaren
1902
March 12, 2019
Ning Chen, Tao Han, Shuailong Li, Shufang Su, Wei Su, Yongcheng Wu
1901
May 16, 2018
Dorival Goncalves (Pittsburgh U.), Junya Nakamura (Tubingen U.)
1810
May 1, 2018
Ning Chen, Tao Han, Shufang Su, Wei Su, Yongcheng Wu
1808
April 30, 2018
Tao Han, Satyanarayan Mukhopadhyay, Xing Wang
1806